Imkersvereniging Walcheren

Als imkersvereniging zijn wij er vanzelfsprekend voor onze imkers en de honingbijen die zij verzorgen. Net als bijvoorbeeld hommels en solitaire (wilde) bijen, behoren honingbijen tot de bloembestuivende insecten, waardoor ze van groot belang zijn voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen.

Het is hierin ontzettend belangrijk dat wij oog houden voor de biodiversiteit, het herstel hiervan en nadrukkelijk rekening houden met het verbeteren van de leefomgeving van andere bestuivers. Het zijn immers niet alleen de honingbijen die afhankelijk zijn van de aanwezige bloemen, maar ook andere foeragerende insecten hebben deze nodig. Het is dus eigenlijk een kwestie van ‘eerlijk zullen wij alles delen’. Wij bekijken dan ook voortdurend welke impact onze bijenstallen op het insectenleven heeft en passen daar waar nodig aan. Ook onderhouden wij goede contacten met Bas Wattel (Stadsecoloog Middelburg) die ons in informatie voorziet omtrent het verbeteren van de algehele biodiversiteit. Dit komt uiteindelijk niet alleen de (bestuivende) insecten ten goede, maar ook de natuur in de breedste zin van het woord.

We zetten ons dan ook blijvend in om op Walcheren verschillende initiatieven te ontplooien die bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en het onderhouden van een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten in de breedste zin van het woord. Ook dit altijd in nauwe samenspraak met gemeenten, natuurorganisaties en andere belanghebbenden.

Hoe wij dat precies doen, leggen wij graag uit! Of wellicht heb je zelf ideeën of plannen? Wij komen graag in contact om te onderzoeken welke samenwerkingen mogelijk zijn.

Neem gerust contact met ons op.