Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit:

Voorzitter: Léon Maljaars

Secretaris: Marja Nagengast

Penningmeester: Arjan Murre

Algemeen bestuurslid: Judith de Looff

Algemeen bestuurslid: Miranda de Graag

Adviseur van het bestuur: Dancker Bijleveld